shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0680.808.158
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 september 2017
Begindatum:7 september 2017
Naam:C3K BOUWCHEMIE
Naam in het Nederlands, sinds 7 september 2017
Adres van de zetel: Doornzeelsestraat 55 Stratenplan  bus A
9940 Evergem
Sinds 16 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bouwchemie.comSinds 16 maart 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van der Vecken ,  Cédric  Sinds 7 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 7 september 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 22 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug