shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0692.604.051
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2018
Begindatum:15 maart 2018
Naam:"AG-CONCEPT"
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2018
Adres van de zetel: Rue Saint-Jean-Baptiste(M) 10 Stratenplan
7110 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 15 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Cascarano ,  Alexandre  Sinds 15 maart 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 8 januari 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 september 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 12 september 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug