shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0693.807.742
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 2018
Begindatum:30 maart 2018
Naam:RENOBEST
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2018
Adres van de zetel: Bosdel 78 Stratenplan  bus 2
3600 Genk
Sinds 9 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Benaets ,  Stijn  Sinds 30 maart 2018
Zaakvoerder (2) Merken ,  Tommy  Sinds 30 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 27 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 9 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 27 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 27 augustus 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug