shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0696.729.917
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 mei 2018
Begindatum:24 mei 2018
Naam:HERVAC
Naam in het Frans, sinds 16 november 2018
Adres van de zetel: Zone d'activités Sud, Bail. 5
5377 Somme-Leuze
Sinds 24 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 28 mei 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 mei 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 28 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 24 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 mei 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 mei 2018
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 28 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 mei 2018
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 mei 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 17 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug