shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0709.957.747
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 2020
Begindatum:25 januari 2006
Naam:Duchenne, Geert
Sinds 25 januari 2006
Telefoonnummer:
+32473495428 Sinds 10 maart 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
geertduchenne@yahoo.comSinds 10 maart 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Duchenne ,  Geert  Sinds 25 januari 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 3 maart 2023
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 3 maart 2023
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 3 maart 2023
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 3 maart 2023
Btw 2008  66.210  -  Risicoanalisten en schadetaxateurs
Sinds 1 mei 2021
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug