shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0718.841.363
Status:Stopgezet
Sinds 14 december 2023
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 14 december 2023
Begindatum:17 januari 2019
Naam:J.L.B. Bouwconstruct
Naam in het Nederlands, sinds 17 januari 2019
Afkorting: J.L.B. Bouwconstruct
Naam in het Nederlands, sinds 17 januari 2019
Commerciële Naam:J.L.B. Bouwconstruct
Naam in het Nederlands, sinds 17 januari 2019
Adres van de zetel: Liersesteenweg 285
3130 Begijnendijk
Sinds 17 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 17 januari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 17 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 januari 2019
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 17 januari 2019
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 17 januari 2019
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 17 januari 2019
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug