shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0730.577.472
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 september 2022
Begindatum:10 juli 2019
Naam:ISO-BEST
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2019
Adres van de zetel: Oude Brusselseweg 55
9050 Gent
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Stoilov ,  Angel  Sinds 1 januari 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Nijs ,  Sofie  Sinds 13 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 augustus 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 10 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 17 juli 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 juli 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug