shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0815.871.156
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 september 2022
Begindatum:26 juni 2009
Naam:EPILIANA
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2009
Adres van de zetel: Stationstraat 16
2300 Turnhout
Sinds 1 oktober 2021
Telefoonnummer:
032810880 Sinds 26 juni 2009(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.epiliana.be Sinds 26 juni 2009(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 26 juni 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mancheva ,  Penka  Sinds 1 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Naulaerts ,  Geert  Sinds 13 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 7 juni 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2010
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 12 mei 2014
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 12 mei 2014
 
Masseur/masseuse
Sinds 12 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 juli 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 september 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  96.022 -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 februari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug