shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0817.833.229
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2024
Begindatum:17 augustus 2009
Naam:Dekeyzer, Sam
Sinds 17 augustus 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Dekeyzer ,  Sam  Sinds 17 augustus 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Verraes ,  Michiel  Sinds 14 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 16 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 1 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 17 augustus 2009
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 17 augustus 2009
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 augustus 2009
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 17 augustus 2009
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 17 augustus 2009
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 17 augustus 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 16 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug