shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0828.221.731
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 mei 2024
Begindatum:3 augustus 2010
Naam:SWENCO
Naam in het Nederlands, sinds 22 juli 2010
Adres van de zetel: Diestersteenweg 206   bus 27
3510 Hasselt
Sinds 22 juli 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juli 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Cox ,  Christel  Sinds 1 oktober 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Dominic-Xavier  Sinds 7 mei 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Xavier  Sinds 7 mei 2024
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Swygenhoven ,  Frederika  Sinds 7 mei 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 oktober 2010
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 oktober 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug