shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0841.279.911
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 november 2011
Begindatum:23 november 2011
Naam:BOUWWERKEN WINDMOLDERS
Naam in het Nederlands, sinds 23 november 2011
Adres van de zetel: Grootstraat 198 Stratenplan
3570 Alken
Sinds 23 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Windmolders ,  Luc  Sinds 23 november 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2011
 
Ruwbouw
Sinds 13 december 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 13 december 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 13 december 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 augustus 2012
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 december 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 december 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 december 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2011
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 1 december 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 december 2011
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 december 2011
BTW 2008  77.393  -  Verhuur en lease van caravans en motorhomes
Sinds 1 april 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 augustus 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 november 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug