shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.982.368
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 2011
Begindatum:19 december 2011
Naam:CHAUFFAGE & SANITAIRE POCHET
Naam in het Frans, sinds 28 oktober 2011
Adres van de zetel: Rue de la Montante-Roye,Bellef. 32
6730 Tintigny
Sinds 28 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 28 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Pochet ,  David  Sinds 28 oktober 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 28 december 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 december 2011
 
Ruwbouw
Sinds 28 december 2011
Vrijstelling
Sinds 28 december 2011
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 28 december 2011
Vrijstelling
Sinds 28 december 2011
Algemeen schrijnwerk
Sinds 28 december 2011
Vrijstelling
Sinds 28 december 2011
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 28 december 2011
Vrijstelling
Sinds 28 december 2011
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 28 december 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 28 december 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 december 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 28 december 2011
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 28 december 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 december 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  47.525  -  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug