shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0842.029.383
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 2011
Begindatum:1 oktober 2011
Naam:Verbouwingswerken Peca
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2011
Adres van de zetel: Melkerijstraat 33 Stratenplan
2381 Ravels
Sinds 10 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Cabanier ,  Bart  Sinds 1 oktober 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2011
 
Ruwbouw
Sinds 22 december 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 22 december 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 januari 2012
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug