shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0845.754.876
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2012
Begindatum:27 april 2012
Naam:HET TEAM
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 2012
Adres van de zetel: Zeelstraat 10
3000 Leuven
Sinds 2 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 13 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van der Sande ,  Roel  Sinds 13 februari 2023
Bestuurder Verdonck ,  Christine  Sinds 13 februari 2023
Zaakvoerder (1) Van der Sande ,  Roel  Sinds 30 juni 2016
Zaakvoerder (1) Verdonck ,  Christine  Sinds 27 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 maart 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 21 maart 2016
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2023
Btw 2008  77.293  -  Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  77.299  -  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  77.391  -  Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juni 2012
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 juni 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 21 maart 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug