shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.080.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 november 2022
Begindatum:22 mei 2012
Naam:BROMAT
Naam in het Nederlands, sinds 22 mei 2012
Adres van de zetel: Steenweg 3   bus 402
3540 Herk-de-Stad
Sinds 2 augustus 2022
Telefoonnummer:
+32478995877 Sinds 1 augustus 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bromat.beSinds 1 augustus 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 mei 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Berghmans ,  Bart  Sinds 27 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Dominic-Xavier  Sinds 17 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Xavier  Sinds 17 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Swygenhoven ,  Frederika  Sinds 17 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug