shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0847.981.918
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 augustus 2012
Begindatum:1 augustus 2012
Naam:Demblon, Serge
Sinds 1 augustus 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Demblon ,  Serge  Sinds 1 augustus 2012
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 augustus 2012
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 augustus 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 augustus 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 augustus 2012
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 augustus 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug