shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.539.262
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 oktober 2012
Begindatum:11 oktober 2012
Naam:JUD BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2017
Adres van de zetel: Rode 43 Stratenplan
3272 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 18 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 oktober 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hakobyan ,  Vachik  Sinds 18 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 december 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 november 2012
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 november 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 15 december 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug