shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0859.940.236
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 augustus 2003
Begindatum:5 augustus 2003
Naam:Jong Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 2003
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 29 januari 2024
Adres van de zetel: Laureysstraat 2   bus 2
2650 Edegem
Sinds 23 juli 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 23 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder 'T Jolle ,  Vincent  Sinds 23 juli 2003
Bestuurder Van Hoof ,  Koen  Sinds 23 juli 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juli 2003
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2003
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.


Naar boven   Terug