shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0871.016.151
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 2005
Begindatum:6 januari 2005
Naam:DE BACKER CONSTRUCTIE
Naam in het Nederlands, sinds 6 januari 2005
Adres van de zetel: Pleispark 2 Stratenplan  bus A
9052 Gent
Sinds 1 september 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Backer ,  Kurt  Sinds 6 april 2012
Zaakvoerder (2) De Backer ,  Simon  Sinds 1 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2012
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 18 september 2012
 
Elektrotechniek
Sinds 18 september 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 18 september 2012
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 september 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2012
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug