shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0877.577.806
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2005
Begindatum:29 november 2005
Naam:KDT Consulting
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2021
Afkorting: KDT
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 2021
Adres van de zetel: Molenberglei 36
2627 Schelle
Sinds 15 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0664.787.322   Sinds 15 februari 2021
Bestuurder 0864.603.461   Sinds 15 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Asselman ,  Lode  (0664.787.322)   Sinds 15 februari 2021
Vaste vertegenwoordiger Mc Cullough ,  Sean  (0864.603.461)   Sinds 15 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2006
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug