shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0880.429.606
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2006
Begindatum:3 april 2006
Naam:PEETERS INTERIEUR
Naam in het Nederlands, sinds 20 maart 2006
Adres van de zetel: Hoevendijk 19
2450 Meerhout
Sinds 1 januari 2013
Telefoonnummer:
014718394 Sinds 1 januari 2013(1)
Faxnummer:
014303416 Sinds 1 januari 2013(1)
E-mail:
info@peetersinterieur.beSinds 1 januari 2013(1)
Webadres:
www.peetersinterieur.be Sinds 1 januari 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 20 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Peeters ,  Wim  (0508.519.926)   Sinds 20 december 2012
Zaakvoerder (3)0508.519.926   Sinds 20 december 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 2 mei 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2006
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug