shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0883.245.277
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 november 2022
Begindatum:31 augustus 2006
Naam:LM & C°
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2006
Adres van de zetel: Kernenergiestraat 19   bus 1073
2610 Antwerpen
Sinds 25 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 augustus 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Lončarevic̕ ,  Mirjana  (0894.099.775)   Sinds 1 januari 2013
Zaakvoerder (2)0894.099.775   Sinds 1 januari 2013
Zaakvoerder (2) Lončarevic̕ ,  Mirjana  Sinds 1 april 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ubben ,  Hans  Sinds 17 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 20 februari 2013
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 20 februari 2013
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 20 februari 2013
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  45.111 -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 juli 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 augustus 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2007
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug