shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0885.319.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2006
Begindatum:27 november 2006
Naam:ECO-Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 16 april 2013
Adres van de zetel: Voorhavenlaan 31 Stratenplan  bus /001
9000 Gent
Extra adresinfo: Loods 22
Sinds 1 mei 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 november 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Sipahi ,  Hârun  (0719.432.964)   Sinds 24 januari 2019
Zaakvoerder (2)0719.432.964   Sinds 24 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 8 maart 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 3 april 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 maart 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug