shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0891.831.757
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 september 2007
Begindatum:4 september 2007
Naam:RONNY MATTHEEUWS
Naam in het Nederlands, sinds 21 augustus 2007
Adres van de zetel: Buntelarestraat 4
9910 Aalter
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Decock ,  Christine  Sinds 14 januari 2012
Zaakvoerder (2) Mattheeuws ,  Ronny  Sinds 21 augustus 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 1 oktober 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 28 december 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 december 2016
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 november 2014
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 28 december 2016
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 28 december 2016
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 17 november 2014
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 17 november 2014
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 17 november 2014
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 28 december 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug