shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0897.892.475
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2008
Begindatum:8 mei 2008
Naam:VAN DUN BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2008
Adres van de zetel: De Braak 13 Stratenplan
2380 Ravels
Sinds 8 mei 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 mei 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Dun ,  Kristof  Sinds 8 mei 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 augustus 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 mei 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug