shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0476.403.424
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 november 2022
Begindatum:24 december 2001
Naam:CLEMENT CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 17 december 2001
Adres van de zetel: Rue des Scabieuses(NN) 20
5100 Namur
Sinds 4 februari 2008
Telefoonnummer:
081/403015 Sinds 4 februari 2008(1)
Faxnummer:
081/402290 Sinds 4 februari 2008(1)
E-mail:
info@clconstruction.beSinds 4 februari 2008(1)
Webadres:
www.clconstruction.be Sinds 4 februari 2008(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 december 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schmidt ,  Frédéric  Sinds 25 juni 2019
Vaste vertegenwoordiger Schmidt ,  Frédéric  (0475.035.724)   Sinds 25 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder 0475.035.724   Sinds 25 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 3 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 22 april 2008
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2013
 
Ruwbouw
Sinds 22 april 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 22 april 2008
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 22 april 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 22 april 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 22 april 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 22 april 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 22 april 2008
 
Algemeen aannemer
Sinds 22 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 oktober 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug