shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0202.239.951
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1930
Begindatum:19 juli 1930
Naam:PROXIMUS
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2015
PROXIMUS
Naam in het Frans, sinds 22 juni 2015
Adres van de zetel: Koning AlbertII laan 27 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 14 december 1999
Telefoonnummer:
022024111 Sinds 14 december 1999(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.proximus.com Sinds 14 december 1999(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 16 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 198  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 16 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 12 maart 2018
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 12 oktober 2017
Vrijstelling
Sinds 12 oktober 2017
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 19 juli 1930
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  26.300  -  Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  61.100 -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000.000 XEU
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0442.257.642   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0453.918.428   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0457.839.802   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 januari 2010
0422.674.035   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 april 2012
0460.102.672   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2014
0464.030.479   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 oktober 2016
0466.917.220   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 mei 2019
0460.078.819   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0460.078.819   sinds 18 december 2001
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug