shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0203.201.340
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juni 1959
Begindatum:19 juni 1959
Naam:Nationale Bank van België
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Banque Nationale de Belgique
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Belgische Nationalbank
Naam in het Duits, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: de Berlaimontlaan 14 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 januari 1968
Telefoonnummer:
02 221 21 11 Sinds 1 januari 1968(1)
Faxnummer:
02 221 31 00 Sinds 1 januari 1968(1)
E-mail:
info@nbb.beSinds 1 januari 1968(1)
Webadres:
www.nbb.be Sinds 1 januari 1968(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 juni 1959
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 19 juni 1959
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  64.110  -  Centrale banken
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  64.110 -  Centrale banken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug