shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0205.620.501
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Intercommunale des Eaux de la Source les Avins - Groupe de Clavier
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Afkorting: AVINS CLAVIER
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Rue de la Source 10 Stratenplan
4560 Clavier
Sinds 15 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht
Sinds 10 februari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZPPO2008  36.000 -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.592 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug