shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0205.774.810
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 1965
Begindatum:8 juli 1965
Naam:Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 1965
Afkorting: INTERLEUVEN
Naam in het Nederlands, sinds 8 juli 1965
Adres van de zetel: Brouwersstraat 6 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 21 oktober 1988
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest)
Sinds 14 januari 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 17 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1976
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 8 juli 1965
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZPPO2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug