shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0208.359.859
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 1971
Begindatum:28 mei 1971
Naam:Universiteit Hasselt
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2005
Adres van de zetel: Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
Sinds 1 oktober 2012
Telefoonnummer:
011-26 81 11 Sinds 1 oktober 2012(1)
Faxnummer:
011-26 81 99 Sinds 1 oktober 2012(1)
E-mail:
info@uhasselt.beSinds 1 oktober 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 28 mei 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Vanheusden ,  Bernard  Sinds 1 oktober 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Pass ,  Eric  Sinds 1 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 28 mei 1971
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.421 -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug