shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0211.347.063
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Kerkfabriek Sint-Quintinus (VL - Zonhoven)
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2006
Adres van de zetel: Klodsbergweg 5 Stratenplan
3520 Zonhoven
Sinds 1 september 2006
Telefoonnummer:
0475 89 03 86 Sinds 1 september 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
louis.bammens@skynet.beSinds 1 september 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandormael ,  Yvette  Sinds 4 april 2017
Voorzitter Bammens ,  Louis  Sinds 4 april 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 1989
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  94.910 -  Religieuze organisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0211.348.152 (Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen te Termolen (VL - Zonhoven))   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 november 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug