shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0212.173.840
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Temse
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Afkorting: O.C.M.W.
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Adres van de zetel: Kouterstraat 1 Stratenplan
9140 Temse
Sinds 1 januari 1995
Telefoonnummer:
03/7102500 Sinds 1 januari 1995(1)
Faxnummer:
03/7102508 Sinds 1 januari 1995(1)
E-mail:
secretaris@ocmwtemse.beSinds 1 januari 1995(1)
Webadres:
www.ocmwtemse.be Sinds 1 januari 1995(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter De Ryck ,  Luc  Sinds 2 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2016
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
Vergunning Kind & Gezin(2)
Sinds 1 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  87.909  -  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2020
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2020
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZPPO2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug