shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0212.348.143
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ukkel
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Centre Public d'Action Sociale d'Uccle
Naam in het Frans, sinds 1 februari 2004
Afkorting: C.P.A.S. - O.C.M.W.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 april 1977
Adres van de zetel: Alsembergsesteenweg 860 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 28 november 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Cornelis ,  Stefan  Sinds 1 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 
Toelatingen
Vergunning Kind & Gezin(1)
Sinds 1 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 april 2010
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZPPO2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug