shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0214.533.712
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1974
Begindatum:24 juni 1974
Naam:LIMBURG.NET
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 2007
Adres van de zetel: Gouverneur Verwilghensingel 32 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 19 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest)
Sinds 15 oktober 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 32  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1980
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 24 juni 1974
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 20 februari 2008
BTW 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 20 februari 2008
 
 
RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZPPO2008  38.110 -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 250.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0205.870.523   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2005
0219.244.942   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2005
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug