shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0215.984.554
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 1974
Begindatum:16 juli 1974
Naam:Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het BrusselsHoofdstedelijk Gewest
Naam in het Nederlands, sinds 20 mei 1999
Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale
Naam in het Frans, sinds 20 mei 1999
Afkorting: GOMB
Naam in het Nederlands, sinds 24 februari 1992
SDRB
Naam in het Frans, sinds 24 februari 1992
Adres van de zetel: Kruidtuinlaan 20
1000 Brussel
Sinds 1 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 16 juli 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ryckalts ,  Thomas  Sinds 24 april 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Ryckalts ,  Thomas  Sinds 24 april 2020
Voorzitter Richelle ,  Bernard  Sinds 24 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 16 juli 1974
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug