shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0216.173.309
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 juni 1976
Begindatum:30 juni 1976
Naam:DE VLAAMSE WATERWEG
Naam in het Nederlands, sinds 31 januari 2017
Adres van de zetel: Havenstraat 44 Stratenplan
3500 Hasselt
Sinds 1 januari 1980
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 21 juni 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 139  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Gedelegeerd bestuurder Danckaerts ,  Christiaan  Sinds 1 mei 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1977
Aanbestedende overheid
Sinds 30 juni 1976
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.220  -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  52.220 -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 7.888.750 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0254.028.251   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug