shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0219.511.295
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1979
Begindatum:25 juni 1979
Naam:ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DECHETS LIEGEOIS
Naam in het Frans, sinds 20 juni 1997
Afkorting: INTRADEL
Naam in het Frans, sinds 20 juni 1997
Adres van de zetel: Pré Wigy 1
4040 Herstal
Extra adresinfo: Port de Herstal
Sinds 27 november 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht (1)
Sinds 20 juli 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 54  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 32 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 augustus 2020
Vrijstelling
Sinds 26 augustus 2020
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 25 juni 1979
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.119  -  Overig algemeen overheidsbestuur
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  38.110 -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 60.225,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0847.747.039 (LIXHE COMPOST AG)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug