shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0220.978.569
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0211.465.344 afgesloten sinds 13/07/2017)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Fabrique d'Eglise Saint-Michel à Sampont (WL - Arlon)
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Fouches, rue de la Fontaine 4
6700 Arlon
Sinds 1 januari 1968
Telefoonnummer:
0498 29 31 89 Sinds 1 januari 1968(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tritommc2@yahoo.frSinds 1 januari 1968(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Cuvelier ,  Murielle  Sinds 11 februari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1985
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  94.910 -  Religieuze organisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0211.465.344 afgesloten sinds 13/07/2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0220.978.569 0211.465.344

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0220.978.569

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0220.978.569 0211.465.344

Werkgeversrepertorium
0220.978.569

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug