shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0240.750.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 1967
Begindatum:10 oktober 1967
Naam:ARRONDISSEMENTSKAMER VAN DE GERECHTSDEURWAARDERS EN KANDIDATEN-GERECHTSDEURWAARDER VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2014
CHAMBRE D'ARRONDISSEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE ET DES CANDIDATS-HUISSIER DE JUSTICE DE L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES
Naam in het Frans, sinds 3 november 2014
Afkorting: ARROBRU
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 november 2014
Adres van de zetel: Klein-Eiland 9
1070 Anderlecht
Sinds 4 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 10 oktober 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 10 oktober 1967
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.120 -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug