shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0241.347.282
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 1990
Begindatum:19 juli 1990
Naam:Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 1990
Bruxelles - Propreté, Agence régionale pour la propreté
Naam in het Frans, sinds 19 juli 1990
Afkorting: GAN
Naam in het Nederlands, sinds 19 juli 1990
ARP
Naam in het Frans, sinds 19 juli 1990
Adres van de zetel: de Broquevillelaan 12
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Sinds 25 november 1996
Telefoonnummer:
3227780811 Sinds 25 november 1996(1)
Faxnummer:
3227802888 Sinds 25 november 1996(1)
E-mail:
info@arp-gan.beSinds 25 november 1996(1)
Webadres:
https://www.arp-gan.be Sinds 25 november 1996(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Sinds 19 juli 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 19  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Fontaine ,  Frederic  Sinds 1 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2012
Aanbestedende overheid
Sinds 19 juli 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.112  -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 juni 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  38.110 -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug