shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0241.711.231
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juni 1990
Begindatum:19 juni 1990
Naam:Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2017
Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2017
Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben
Naam in het Duits, sinds 1 januari 2017
Adres van de zetel: Vennbahnstrasse 4   bus 4
4780 Sankt Vith
Sinds 8 juni 2009
Telefoonnummer:
080 22 91 11 Sinds 8 juni 2009(1)
Faxnummer:
080 22 90 98 Sinds 8 juni 2009(1)
E-mail:
info@selbstbestimmt.beSinds 8 juni 2009(1)
Webadres:
http://selbstbestimmt.be Sinds 8 juni 2009(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 19 juni 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Arens ,  Joel  Sinds 1 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2010
Aanbestedende overheid
Sinds 19 juni 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug