shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0242.069.537
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 1990
Begindatum:31 juli 1990
Naam:Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2006
Afkorting: VVM - De Lijn
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2006
Commerciële Naam:De Lijn
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1990
Adres van de zetel: Motstraat 20 Stratenplan
2800 Mechelen
Extra adresinfo: Ragheno Business Park
Sinds 9 februari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 15 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 65  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Directeur-Generaal Kesteloot ,  Roger  Sinds 30 april 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1991
Aanbestedende overheid
Sinds 31 juli 1990
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 oktober 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.310 -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0203.457.401   sinds 31 juli 1990
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug