shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0242.069.339
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1989
Begindatum:21 december 1989
Naam:OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2018
Afkorting: OTW
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2018
Adres van de zetel: Avenue Gouverneur Bovesse(JB) 96 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 21 december 1989
Telefoonnummer:
081/322711 Sinds 21 december 1989(1)
Faxnummer:
081/322710 Sinds 21 december 1989(1)
E-mail:
info@tec-wl.beSinds 21 december 1989(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 21 december 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 66  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Peremans ,  Vincent  Sinds 1 januari 2016
Bestuurder Urbain ,  Vincent  Sinds 1 januari 2009
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 21 december 1989
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 24 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  49.310 -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 13.955.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0242.319.658   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0244.308.059   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0244.309.049   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0244.311.524   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0401.567.330   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0203.457.401   sinds 21 december 1989
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug