shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0242.401.911
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 januari 1991
Begindatum:23 januari 1991
Naam:Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2005
Flanders Investment and Trade
Naam in het Engels, sinds 1 juli 2005
Afkorting: FIT
Naam in het Engels, sinds 1 juli 2005
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel
Sinds 23 mei 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 1 juli 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Donné ,  Leo  Sinds 1 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2011
Aanbestedende overheid
Sinds 23 januari 1991
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.210  -  Buitenlandse zaken
Sinds 1 maart 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.210 -  Buitenlandse zaken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug