shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0247.499.953
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1990
Begindatum:23 december 1990
Naam:MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 1990
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
Naam in het Frans, sinds 23 december 1990
Afkorting: M.I.V.B.
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 1990
S.T.I.B.
Naam in het Frans, sinds 23 december 1990
Adres van de zetel: Koningsstraat 76
1000 Brussel
Sinds 16 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht
Sinds 23 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 22  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber de Meeûs d'Argenteuil ,  Brieuc  Sinds 1 september 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 23 december 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 23 december 2019
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 23 december 2019
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 23 december 2019
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.310 -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal37.000.000 EUR
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug