shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0247.499.953
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 1990
Begindatum:23 december 1990
Naam:MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 1990
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
Naam in het Frans, sinds 23 december 1990
Afkorting: M.I.V.B.
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 1990
S.T.I.B.
Naam in het Frans, sinds 23 december 1990
Adres van de zetel: Koningsstraat 76 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 16 maart 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere vorm met een sociaal oogmerk van publiek recht
Sinds 23 december 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 28  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 2 oktober 2018
Vrijstelling
Sinds 2 oktober 2018
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1968
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 23 december 1990
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.310 -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal37.000.000 EUR
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug