shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0248.399.380
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.604.307 afgesloten sinds 08/05/2020)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1988
Begindatum:1 januari 1988
Naam:Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges)
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2022
Afkorting: POAB
Naam in het Nederlands, sinds 22 april 2022
Adres van de zetel: Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen
Sinds 22 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 1 januari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1997
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1988
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.220  -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.220 -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 997.506,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.604.307 afgesloten sinds 08/05/2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0248.399.380 0869.604.307

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0248.399.380

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0248.399.380 0869.604.307

Werkgeversrepertorium
0248.399.380

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug