shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0249.759.756
Status:Stopgezet
Sinds 15 juli 2022
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 15 juli 2022
Begindatum:9 november 1992
Naam:ABATTOIR DE CHIMAY
Naam in het Frans, sinds 29 september 2016
Afkorting: A.I.M.A.C.
Naam in het Frans, sinds 9 november 1992
Adres van de zetel: Route Charlemagne(BLX) 10 B
6464 Chimay
Extra adresinfo: Zone Industrielle
Sinds 21 maart 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 september 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Bruycker ,  Guy  (0454.859.625)   Sinds 29 september 2016
Zaakvoerder (2)0454.859.625   Sinds 29 september 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 9 november 1992
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid slager-groothandelaar
Sinds 3 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0838.016.157 (Q-Logistics)   sinds 15 juli 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" van 1 januari 2020 tot 15 juli 2022, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug