shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0253.777.437
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 september 1994
Begindatum:8 september 1994
Naam:Brupartners
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2022
Brupartners
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2022
Adres van de zetel: Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
Sinds 3 augustus 2011
Telefoonnummer:
02/205.68.68 Sinds 3 augustus 2011(1)
Faxnummer:
02/502.39.54 Sinds 3 augustus 2011(1)
E-mail:
brupartners@brupartners.brusselsSinds 12 oktober 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 8 september 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Vinckenbosch ,  Caroline  Sinds 25 juni 2018
Voorzitter De Brabanter ,  Jan  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 8 september 1994
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.130 -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug