shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0254.013.997
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1994
Begindatum:21 december 1994
Maatschappelijke Naam:Federaal Planbureau
Benaming in het Nederlands, sinds 21 december 1994
Bureau Fédéral du Plan
Benaming in het Frans, sinds 21 december 1994
Föderales Planbüro
Benaming in het Duits, sinds 21 december 1994
Afkorting: FPB
Benaming in het Nederlands, sinds 21 december 1994
BFP
Benaming in het Frans, sinds 21 december 1994
Adres van de maatschappelijke zetel: Kunstlaan 47 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 22 december 1999
Telefoonnummer:
+3225077311 Sinds 22 december 1999
Faxnummer:
+3225077373 Sinds 22 december 1999
E-mail:
contact@plan.beSinds 22 december 1999
Webadres:
www.plan.be Sinds 22 december 1999
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 21 december 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1995
Aanbestedende overheid
Sinds 21 december 1994
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  84.111 -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0216.754.418   heeft eenonbekende relatiemet deze entiteit   sinds 21 december 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0216.754.418   sinds 21 december 1994
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug